Ikidillilik/Çokdillilik (Zweisprachigkeit)

Ikidillilik/Çokdillilik (Zweisprachigkeit)
12.60 CHF *

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 8-10 Werktage

    259890
    9783824808977
    Ratgeber
    Information, Beratung
Almanya'da pek çok çocuk birden fazla dille büyümektedir. Anne ve babalar...
Produktinformationen "Ikidillilik/Çokdillilik (Zweisprachigkeit)"
Almanya'da pek çok çocuk birden fazla dille büyümektedir. Anne ve babalar sýk sýk çocuklarýn ikidilli büyümesinin onlarýn dil geliþimi üzerine nasýl etkileri olduðunu sormaktadýrlar. Çokdilliliðin çocuklarý için yararlý olup olmadýðýný hemen bilmek isterler. Kaygýlýdýrlar ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar.
Ýki dille büyümek olanaklý mýdýr?
Ýkidilliliðin kimlik geliþimine etkileri nelerdir?
Çocuklar kaç yaþýnda ikidilli olduklarýnýn farkýna varýrlar?
Her iki dilin geliþimini desteklemek için ne yapabilirim?
Ýkidillilik Dil ve Konuþma Bozukluklarýna neden olur mu?
Çocuðumun okul baþarýsý kötü. Bunun nedeni ikidillilik mi?
Elinizdeki kitapçýk danýþma merkezimize baþvuran anne-babalarýn sýk sýk sorduklarý benzer sorularý temel almaktadýr. Bu sorularý güncel bilimsel bulgulara dayanarak yanýtlanmakta ve bu konuda okumaya devam etmek isteyenlere tavsiyelerde bulunulmaktadýr. Ayrýca danýþma merkezleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadýr.
 
Schulz-Kirchner-Verlag, 2012
Weiterführende Links zu
64 S., broschiert
Inhalt:
64 S., broschiert
Zuletzt angesehen